Şiirde ahenk (ses ve ritm) unsurları

Sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmasına ahenk denir. Ahenk, sözcük olarak “uyum” anlamına gelir. Şiirdeki ahenk Unsurları: ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans ve sözcük tekrarları.

Şiirde ölçü

Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşuna ölçü denir. Türk edebiyatında üç farklı ölçü sistemi kullanılmıştır: hece, aruz ve serbest nazım.

siirde ahenk unsurlari

Şiirde ahenk (ses ve ritm) unsurları

Hece ölçüsü

  • Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayısının eşitliğine dayanır.
  • Şiirin birinci dizesindeki hece sayısı ne ise ondan sonraki dizelerin hece sayısı da aynıdır.
  • Hece ölçüsünde, dizelerdeki sözcüklerin gruplanışından doğan ayırım yerlerine durak denir.
  • Duraklar belirlenirken sözcükler ortadan bölünmez.
  • Hece ölçüsüyle yazılmış bütün şiirlerde durak olmayabilir.
  • İlk örneklerine İslamiyet öncesi Türk edebiyatında rastlanır. Halk edebiyatı ve Milli Edebiyat’ta çokça kullanılmıştır.
  • Duraksız ilk şiir Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Validem” adlı şiiridir.
  • Şiirler yanında atasözleri, bilmeceler, deyimler, tekerlemeler de hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Bunlara da bak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir