Roman türleri ve özellikleri – roman çeşitleri

Roman türleri ve özellikleri. Roman türleri nelerdir? Roman çeşitleri. Roman türleri ve örnekleri.

Sosyal roman: Toplumsal konulan işleyen romanlardır. Bu romanlarda göç, yoksulluk, sınıfsal kavgalar, ırkçılık, esaret, köylerden kentlere göç gibi konular işlenir.

Tarihi roman: Konularını geçmişten, tarihsel olay ve kişilerden alan roman türüdür. Yazar, tarihsel gerçekleri kendi hayal gücü ile birleştirerek anlatır. Tarihi romanın ilk örneklerini Walter Scott vermiştir. Türk edebiyatındaki ilk tarihi roman Namık Kemal’in “Cezmi” adlı yapıtıdır.

Macera romanı (Serüven romanı)Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve esrarlı olayları sürükleyici anlatımla ele alan romanlardır.

Polisiye ve casusluk romanları: Amaç okuyucuyu heyecandan heyecana, gerilime adım adım yürütmektir.

Egzotik roman: Avrupa’ya uzak, bilinmeyen, Özlemi duyan ülkelerde geçen romanlardır. Piyer Loti’nin “İzlanda Balıkçısı” bunun Önemli bir örneğidir.

Psikolojik roman: “Tahlil romanı” olarak da bilinir. Kahramanların ruh çözümlemeleri yapılır, onlan insanlara, olaylara ve topluma bakışı anlatılır. Psikolojik romanın ilk örneği Madam de la Fayette’nin “La Princesse de Cleves” adlı yapıtıdır.

Nehir (ırmak) roman: Bir kimsenin, bir ailenin ya da topluluğun, belirti ve geniş bir zaman dilimi içindeki yaşam ve yaşayış dönemlerini anlatan, birkaç cildi bulabilen uzun romandır.

Modern roman: Topluma ait değerleri yansıtma amacı taşımayan, belli bir kesim için yazılan yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor yönlerini anlatan roman türüdür. Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Bilge Karasu’nun romanları bu roman türüne girer.

Roman türleri nelerdir? Roman çeşitleri ve roman türleri örnekleri.

Roman türleri nelerdir? Roman çeşitleri ve roman türleri örnekleri.

Roman türünün ilk örneği Rönesans dönemi sanatçılarından Rabelais’in “Gargaunta” adlı yapıtıdır. Modern romanın ilk örneği, Cervantes’in “Don Kişof adlı yapıtıdır.

Roman, Türk edebiyatına Tanzimat döneminde yerleşmiştir. İlk roman örnekleri Batı’dan yapılan roman çevirileridir, ilk çeviri roman, Fransız yazar Fenelon-dan Yusuf Kamil Paşa’nın çevirdiği “Telemak”tır.(1859) “Robinson Crouse”, “Monte Crrsto”, “Sefiller” onu izler. İlk yerli roman Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnaf adlı yapıtıdır. İlk edebi romanımız Namık Kemal’in “İntibah” adlı yapıtıdır. İlk modem romanımız Hallt Ziya’nın “Mai ve Siyah” romanıdır.

Bunlara da bak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir