Yeni Bilgim

Şiirde yapı unsurları nelerdir? Şiirde yapı nedir?

Şiir ses ve söyleyiş sanatıdır. Söyleyiş derken özgünlük demek istiyoruz. Yani iyi şair ele aldığı bir temayı herkesten farklı, kendine has bir üslupla ifade etmelidir. Ses sanatıdır derken şiirdeki müzikaliteyi, başka deyişle ahengi kastediyoruz....

Öğretici metinlerin genel özellikleri nelerdir?

Öğretici metinlerin özellikleri nelerdir? Öğretici metinler hakkında bilgi ve ödev araştırma konusu. Dilin herkesçe kullanılan anlamı yani gerçek anlamı kullanılır. Metinlerde anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durumlar, olgularla ilgilidir. Hayal gücünün payı yok gibidir....

Sanatsal (edebi) metinlerin genel özellikleri

Sanatsal metinlerin özellikleri nelerdir? Edebi metinlerin genel özellikleri. Dil, bilgi iletme ve öğretme amacına yönelik değildir. Sözcükler, gündelik konuşmalarda olduğu, herkesin bildiği anlamlarıyla kullanılmaz. Sanatçı, sözcüklere yeni anlamlar yükler; mecazlı, istiareli anlamlar kullanılır. Yazınsal...

Nevruz bayramı geçmişten günümüze nasıl kutlanmıştır?

Nevruz bayramı nedir? Nevruz bayramı nasıl kutlanır? Nevruz bayramı geçmişten günümüze nasıl kutlanmıştır? Araştırma ödevi. Nevruz bayramı isminden de anlaşılacağı üzere coşku ile kutlanan ve bayram havasında geçen etkinliklerden sadece biridir. Geçmişte Nevruz bayramı Selçuklu...

Zanaat nedir? Zanaat ne demektir?

Zanaat nedir? Zanaat ne demektir?

İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren, el emeğine dayanan faaliyetlere ve işlere “zanaat” denir. Belli bir zanaatla uğraşan kişiye “zanaatkâr” ya da “zanaatçı” adı verilir. Zanaat...

Sanat nedir? Sanat türleri

Sanat nedir? Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Belli bir medeniyetin, belli bir dönemin anlayış ve beğeni ölçülerine göre oluşturulmuş anlatımdır. Sanat yapıtları, insanın maddi ve manevi birçok ihtiyacını karşılar....

İstanbul Motosiklet Fuarı nerede? Adresi

İstanbul’da düzenlenen Motosiklet Fuarı nereder? Motosiklet Fuarı adresi, Motor Fuarı İstanbul! İstanbul’da hastası olunan güzel motorların insanlarla buluştuğu ve motorseverlerin yoğun ilgisiyle mükemmel olarak devam ediyor. İstanbul Motosiklet Fuarı haftaiçi olmasına rağmen yoğun ilgiyle...

Bartın Üniversitesi taban puanları 2016

2016 için Bartın Üniversitesi’nin taban puanları burada. 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarını aşağıda bulunan tablolardan bulabilirsiniz. Bu sene tercihte bulunacaksanız ve tercihiniz Bartın Üniversitesi’nden yana olacaksa aşağıda...

Sure nedir? Sure ne demektir? Kısaca bilgiler

Kuran’da bulunan sure ne demektir? Sure nedir, kısaca bilgiler. Sure, Kuran-ı Kerim’de yer alan ve besleme ile başlayan bölümlere verdiğimiz addır. Besmele ile başlayan sureler ile dualar genellikle insanlar tarafından karıştırılmaktadır. Dua ile sure...