Olay örgüsü nedir?

Olay örgüsü nedir? Olay örgüsü örnekleri, olay örgüsü çeşitleri.

OLAY ÖRGÜSÜ

TEMA: Bir metinde asıl anlatılmak istenen duygu, düşünce veya hayale; temel çatışmanın en kısa ve yalın ifadesine tema denir. Metindeki çatışma temanın belirlenmesini sağlayan unsurdur. Bütün öğeler çatışmanın tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla zaman, mekân, olay ve kişiler temanın belirlenmesini sağlar.

METİN VE GELENEK: Yazarlar edebi metni ortaya koyarken, kendilerinden önceki yazarların yapıtlarını örnek alabilir. Böylece aynı anlayışa bağlı, aynı ilkelere bağlı yazılan yapıtlar bir gelenek oluşturur. Daha sonra gelen sanatçılar bu geleneği devam ettirir. Aynı edebi geleneğe bağlı yapıtlar ortak özellikler taşır.

ANLAMA VE YORUMLAMA: Edebi metinlerde, yazarlar sözcükleri gerçek ya da mecaz anlamıyla kullanırlar. Yazarların kullandığı dili bilmek gerekir. Metinde yazarların kullandıkları sözcüklerin, kavramların anlamını bilmek, metnin anlaşılmasında ve yorumlanmasında büyük önem taşır.

METİN VE YAZAR: Bir yazarın kimliği, anlayışı, kişiliği yapıtına yansır. Bir metni anlamak için yazarın bu özelliklerini bilmek gerekir. Bir yapıttaki kişiler, yazarının kişiliğinden izler taşıyabilir. Yazarlar, çocuklukta yaşadıklarından, anılarından yararlanabilir.

Olay örgüsü nedir? Olay örgüsü örnekleri ve maddeleri.

Olay örgüsü nedir? Olay örgüsü örnekleri ve maddeleri.

DİL VE ANLATIM: Edebi metinler, ya birinci tekil kişinin ağzından ya da üçüncü tekil kişinin ağzından anlatılır. Birinci tekil kişi olayın içindedir. Üçüncü kişi ise olaya gözlemci, tanık olarak katılır.

BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI: Anlatma esasına bağlı metinlerde vaka zincirinin ve zincirin meydana gelmesinde kullanılan mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından görüldüğü, idrak edildiği ve kim tarafından kime nakledilmekte olduğu sorularına verilen cevaba bakış açısı denir. Bakış açıları üçe ayrılın Hakim(iiahi) bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı, gözlemci anlatıcıya ait bakış açısı

Bunlara da bak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir