Öğretici metinlerin genel özellikleri nelerdir?

Öğretici metinlerin özellikleri nelerdir? Öğretici metinler hakkında bilgi ve ödev araştırma konusu.

  1. Dilin herkesçe kullanılan anlamı yani gerçek anlamı kullanılır.
  2. Metinlerde anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durumlar, olgularla ilgilidir. Hayal gücünün payı yok gibidir.
  3. Amacı bir bilgiyi, bir düşünceyi doğrudan okuyucuya aktarmaktır.
  4. Nesnel bir anlatım benimsenir. Metinde ileri sürülen düşüncenin doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılabilir.
  5. Dil “göndergesel işlev”de kullanılır. Dil duygusal ve çağrışımsal bir özellik taşımaz.
Öğretici metinlerin özellikleri nelerdir?

Öğretici metinlerin özellikleri nelerdir?

  1. Nasıl söylendiğinden çok ne söylendiğine önem verilir.
  2. Bilimsel nitelik taşıyanlarda “terim”ler ağır basar.
  3. Her metinde yazarın zihniyeti (bakış açısı) onu diğer yazarlardan ayırır. Olumlu, olumsuz, ağırbaşlı, alaycı, eleştirel, onaylamacı gibi bakış açısı kullanılabilir. Metnin zihniyeti ana düşüncede yer alır.
  4. Mantık ölçüsü içinde gelişen ve açıklamaya dayanan anlatım biçimi ağır basar. Açıklama, tartışma, betimleme ya da öyküleme anlatım biçimleri kullanılabilir.
  5. Tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

Bunlara da bak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir