Manzume nedir? Manzum hikaye nedir?

Manzume nedir? Manzum hikaye nedir? Manzum hikayenin genel özellikleri nelerdir?

  1. Manzume “ölçülü düzenlenmiş söz” demektir. Biçim bakımından şiire benzer; ama tema ve temayı işleyiş bakımından şiirden farklıdır.
  2. Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân (yer) unsurları vardır.
  3. Düz yazı ile anlatılması gereken bir olay şiirle anlatılır.
  4. Manzume, anlatmaya bağlı metinler grubuna girer; şiir ise coşku ve heyecana dayalı bir türdür.
  5. Kafiye, ölçü ve redif unsurları vardır.
  6. Manzumeler düz yazıya çevrilebilir, şiir düz yazıya çevrilemez.
  7. Manzumede olay, şiirde duygu ön plandadır.
  8. Destanlar, mesneviler birer manzume sayılabilir.

Bunlara da bak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir