Kütle ve ağırlık arasındaki farklar ve benzerlikler

Kütle nedir? Ağırlık nedir? Bu iki terimin tanımı, anlamları. Kütle ve ağırlık arasındaki farklar nelerdir? Kütle ve ağırlık arasındaki benzerlikler ve ilişkiler nelerdir?

Öncelikle kütle ile başlayalım. Kütle, bir cisimde bulunan maddenin miktarı anlamına gelmektedir. Kütle dünyanın her yerinde aynı kabul edilir ve değişiklik göstermez. Kütle dış etkenlere göre değişmez, mesela yer çekimi gibi. Her yerde aynı özelliğe sahiptir ve sabittir. Ağırlık tanımı ile karıştırılmaktadır.

Gelelim ağırlık kavramına. Ağırlık, kütle gibi değilir. Dünyanın farklı yerlerinde farklılık gösterir ve kütle gibi sabit değildir. Mesela kutuplara doğru gidildiğinde ağırlık artar, ekvatora doğru gidildiğinde ise ağırlık azalır. Ağırlık kavramı bu şekilde değişiklik gösterebilir.

Kütle ve ağırlık

Kütle ve ağırlık

Kütle ve ağırlık arasındaki farklar ve benzerlikler

  • Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise cisme etki eden yer çekimiyle beraber değişiklik gösterebilmektedir.
  • Kütle eşit kollu terazi ile ölçülebilmektedir. Ağırlık ise dinamometre ile ölçülür.
  • Kütle: skaler, ağırlık: vektörel büyüklüktür.
  • Kütle yönsüz büyüklük, ağırlık ise yönlü bir büyüklüktür.
  • Kütlenin birimi kilogram ya da gramdır, ağırlığın birimi ise N ya da dyn idir.

Bunlara da bak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir